Informace o datové schránce MČ Praha 2

Název: Městská část Praha 2ds_logotyp.gif
Adresa: nám. Míru 20/600, Praha 2, 12039
: 00063461

ID datové schránky:

y7yb44i

Typ datové schránky: orgán veřejné moci

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky Městské části Praha 2 jsou formáty uvedené v příloze vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.