F. Vydání rybářského lístku

spojení: tel.: 236 044 200, e-mail: infolinka@praha2.cz, nám. Míru 20, 5. patro, dv. č. 521

Návštěvní hodiny:
pondělí, středa 
 08:00–12:00 13:00–17:30 
úterý, čtvrtek 
 07:30–12:00 13.00–16:00

k vydání rybářského lístku je zapotřebí:
 • trvalé bydliště v Praze 2
 • občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list)
 • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže)
 •  doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání 30denního rybářského lístku

Vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž, prokáží se tyto osoby správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.


lhůta k vyřízení:

 • vyřizuje se na počkání

poplatky:

 • 1 rok činí 100 Kč
 • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč
 • 3 roky činí 200 Kč
 • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč
 • 10 let činí 500 Kč
 • 10 let pro osoby mladší 15 let nebo pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1000 Kč
 • na dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč
 • 30 dní činí 200 Kč
 • poplatek se platí v hotovosti v kanceláři č. 521, platební kartou v příjmové pokladně – hala č. 038, přepážka 1 (vchod z Jugoslávské ul.)
Formulář – Žádost o vydání rybářského lístku