Informace k občanským průkazům (OP) a cestovním dokladům (CD)

Dne 1. 7. 2018 nabývá účinnosti novela zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech. Od uvedeného data budou všechny nově vydávané OP obsahovat kontaktní elektronický čip. Zda bude držitel OP elektronickou identitu obsaženou v čipu využívat a dojde tak k jeho aktivaci, je plně na jeho rozhodnutí. Tento typ OP se bude vydávat průběžně po skončení platnosti dosavadního OP. V žádném případě se nejedná o plošnou výměnu stávajících OP.

Zároveň již nebude možné vydávat tzv. rychlé OP s dobou platnosti 1 měsíc (ke kterým se přikládaly dvě průkazové fotografie) z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP.

Další podstatnou změnou je úprava lhůt pro vydání OP a CD. Základní lhůta se nemění a zůstává nadále 30 dnů od podání žádosti. Nově se od uvedeného data zavádí možnost převzít OP i CD ve zkrácené lhůtě 24 hodin v rámci pracovního dne nebo 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Podat žádost lze (tak jako dosud) na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v Praze na úřadech městských částí. OP i CD vydávané ve zkrácené lhůtě 24 hodin pracovního dne však bude možné převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 – Pankrác. OP i CD vydávaný ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dnů bude možné převzít buď na pracovišti MV ČR, nebo na úřadě, na kterém byla žádost podána. S tím souvisí také změna výše správních poplatků stanovených za doklady vydávané ve zkrácených lhůtách:

CD ve lhůtě 24 hodin, občan starší 15 let 6000 Kč

CD ve lhůtě 24 hodin, občan mladší 15 let 2000 Kč

CD ve lhůtě 5 pracovních dnů, občan starší 15 let 3000 Kč

CD ve lhůtě 5 pracovních dnů, občan mladší 15 let 1000 Kč

OP ve lhůtě 24 hodin, občan starší 15 let 1000 Kč

OP ve lhůtě 24 hodin, občan mladší 15 let 500 Kč

OP ve lhůtě 5 pracovních dnů, občan starší 15 let 500 Kč

OP ve lhůtě 5 pracovních dnů, občan mladší 15 let 300 Kč

Ostatní správní poplatky u dokladů vydávaných ve standardní lhůtě se nemění.

Doporučujeme Vám s dostatečným předstihem před odjezdem do zahraničí věnovat zvýšenou pozornost tomu, zda máte platný cestovní pas.

Požádat o vydání cestovního pasu je možné v návštěvních hodinách pro veřejnost (po, st 8:00–17:15; út, čt 7:30–15:45; pá 7:30–13:00 hodin). Bližší informace naleznete na webových stránkách ÚMČ Praha 2 http://urad.praha2.cz/Vydavani-cestovnich-dokladu.html (viz QR kód), případně se můžete s dotazy obrátit na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, tel. 236 044 100.

Informační leták Ministerstva vnitra ČR k cestovním pasům

Informační leták Ministerstva vnitra ČR k občanským průkazům

 

 

 

 

Zveřejněno: 16.05.2018 – webadmin@praha2.cz