Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí Míru 20/600, Praha 2 – Vinohrady, 120 39

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí Míru 20/600, Praha 2 – Vinohrady, 120 39

 

Úřad městské části Praha 2 upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu náměstí Míru 600/20, se ukládají u Úřadu městské části Praha 2, 5. patro, místnost č. 508. Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách úřadu:

pondělí

08:00 - 17:30

úterý

07:30 - 16:00

středa

08:00 - 17:30

čtvrtek

07:30 - 16:00

pátek

07:30 - 13:30

 

nebo v uvedených časech na telefonním čísle: 236 044 263.

 

V této souvislosti upozorňujeme, že Úřad městské části Praha 2 umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. Úřad městské části Praha 2 není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu na adrese náměstí Míru 600/20, jsou ukládány u pobočky České pošty v Praze 2, Italská 384/3.

 

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s adresou trvalého pobytu na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění „odnosu“ nebo „dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

 

Informační leták Ministerstva vnitra k doručování na adrese ohlašovny.

 

 

 

Zveřejněno: 04.01.2016 – webadmin@praha2.cz