Informace o konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 27


 Informace o konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 27

·  II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 9. října 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod.

a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

·  Do II. kola voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 27 postoupili z prvního kola dva kandidáti:

č. 4 – prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, ZELENÍ, SENÁTOR 21)

č. 8 – Miroslava Němcová (koalice ODS, TOP 09 a STAN s podporou LES)

·  Hlasovací lístky pro II. kolo voleb do Senátu obdrží volič ve dnech voleb ve volební místnosti. Volební místnosti jsou stejné jako v I. kole voleb.

·  Do volebního obvodu č. 27 pro volby do Senátu spadají v městské části Praha 2 pouze volební okrsky č. 2032 až 2045 (z okrsku 2032 pouze část, která spadá do katastru Vyšehrad). V ostatních volebních okrscích č. 2001 až 2031 (katastr Nusle a Vinohrady) se volby do Senátu nyní nekonají.

·  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.

·  Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území stejného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požádat lze předem telefonicky odbor správních agend Úřadu MČ Praha 2 na čísle 236 044 215, 236 044 246, nebo ve dnech voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Zveřejněno: 05.10.2020 – webadmin@praha2.cz