Jak volit v karanténě či izolaci

Ve dnech 2. a 3. října (v případě druhého kola ve dnech 9. a 10. října) 2020  je voličům v nařízené karanténě nebo izolaci podle v srpnu schváleného zákona umožněno hlasovat u drive-in volebního stanoviště nebo doma do zvláštní přenosné volební schránky. Pro hlasování v domácnosti musí volič podat telefonickou žádost, v Praze jsou pro podání žádosti k dispozici tato telefonní čísla: 773 026 008, 773 026 020 a 773 026 689 zřízená Magistrátem hl. m. Prahy. Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky podává volič telefonicky nejpozději do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb, tj. do čtvrtka 1. října 2020.

Telefonní čísla pro podání žádosti – 773 026 008, 773 026 020 a 773 026 689 – jsou již v provozu v těchto dnech a hodinách:

• ve středu 23. září 9:00–18:00 hodin

• ve čtvrtek 24. září 9:00–16:00 hodin

• v pátek 25. září 9:00–14:00 hodin

• v úterý 29. září 9:00–6:00 hodin

• ve středu 30. září 9:00–18:00 hodin

• ve čtvrtek 1. října, tj. v poslední den lhůty, 9:00–20:00 hodin

Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.

 

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:

• jméno (jména) a příjmení,

• datum narození,

• adresu místa trvalého pobytu,

• adresu místa, kde pobývá na území volebního obvodu, v němž je oprávněn hlasovat,

• telefonní číslo.

Hlasování se uskuteční v místě pobytu voliče, vždy však na území volebního obvodu, v němž je volič oprávněn hlasovat. Hlasování je možné ve dvou dnech – 2. října od 7:00 do 22:00 hodin a 3. října od 7:00 do 14:00 hodin. Ve druhém kole pak ve dnech 9. října a 10. října ve stejných časech jako v prvním kole.


Drive-in stanoviště pro volební obvod č. 27


Pro osoby v karanténě a v izolaci bude zřízeno volební stanoviště na Letné (viz obrázek).

stanoviště Letná 

Tato volební místa budou takzvaně drive-in a bude do nich možné zajet vozidlem stejně tak jako do drive-in testovacích míst na koronavirus. Volič nebude vystupovat z vozidla, ale jen otevře okénko. Přítomna bude volební komise, kterou tvoří zapisovatel a tři vojáci Armády ČR v činné službě. Termín senátních voleb bude na drive-in místech vždy ve středu, tedy 30. září pro první kolo a 7. října pro druhé kolo. V obou případech bude místo k dispozici od 7:00 do 15:00 hodin. 

Hlasování osobám v karanténě a v izolaci umožnilo přijetí zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (č. 350/2020 Sb.), který nabyl účinnosti 24. 8. 2020. Zákon umožňuje hlasovat osobám s nařízenou karanténou nebo izolací kvůli ochraně veřejného zdraví před nemocí COVID-19 ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020.

Zveřejněno: 23.09.2020 – webadmin@praha2.cz