Máte zájem o práci v okrskové volební komisi?

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se mohou hlásit na tel. 236 044 215, 236 044 246 případně e-mailem na infocentrum@praha2.cz.

Podmínky pro členství: 

  • občan ČR starší 18ti let ke dni složení slibu, u kterého nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny. 

Termíny:

  • 1. zasedání okrskových volebních komisí – 17. 9. 2021 (pátek) dopoledne (lze se omluvit)
  • školení s ČSÚ ke sčítání hlasů a odevzdávání výsledků – 24. 9. 2021 (pátek) dopoledne (povinná účast předsedy, místopředsedy a zapisovatele – pokud se školení nezúčastní, náleží jim ze zákona odměna jako členovi) 
  • volby 8. a 9. 10. 2021 (hlasování jako obvykle – pátek od 14:00 do 22:00 hodin, sobota od 8:00 do 14:00 hodin, poté sečtení a odevzdání výsledků u pracoviště ČSÚ na ÚMČ, cca do 18:00 hodin).

Odměna: 

  • upravuje § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb. a zákon č. 296/2021 Sb. (ze všech příjmů se odvádí daň, pokud u nás nepodepíšete daňové prohlášení. Podepsat mohou pouze osoby, které nemají podepsané daňové prohlášení  současně u jiného zaměstnavatele. Tiskopisy budou k dispozici na zasedání volebních komisí), tj.:

předseda (určen losováním)    2700 Kč

zapisovatel        2600 Kč

místopředseda (určen losováním)  2600 Kč

člen        2300 Kč

 

Pokud budete do komise zařazen/a, ozve se Vám příslušný zapisovatel nebo zapisovatelka.

 

 

Zveřejněno: 09.09.2021 – webadmin@praha2.cz