Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

náměstí Míru 600/20, Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), přízemí, hala č. 038a vlevo, tel.: 236 044 100

  • vedoucí oddělení: Mgr. Martin Libruška, přízemí, hala č. 038a vlevo, tel.: 236 044 100, mobil: 724 060 194,
    e-mail: martin.libruska@praha2.cz

oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel zajišťuje pro občany ČR:U P O Z O R N Ě N Í

Řidičské průkazy i nadále vydává v rámci hl. m. Prahy pouze Magistrát hl. m. Prahy, Registr řidičů odboru dopravněsprávních agend, nikoliv úřady městských částí. Bližší informace k vydávání řidičských průkazů naleznete zde.

______________________________________________________________________________________________________

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je pracoviště s rozšířenou návštěvní dobou:

  pondělí a středa    08:00 - 17:30 
  úterý a čtvrtek    07:30 - 16:00 
  pátek
  07:30 - 13:00

Odbavování klientů u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel probíhá prostřednictvím vyvolávacího systému. Ovládací panel vyvolávacího systému vydávajícího pořadová čísla se nachází v levé části haly č. 038a. Můžete využít možnosti elektronického (on-line) objednání. Bez lístku s pořadovým číslem nemůžete být obslouženi. Klienti jsou odbavováni v pořadí, v jakém přijdou, výjimku tvoří pouze klienti objednaní a klienti, kteří si jdou převzít již vyhotovený doklad.

Na jednotlivých přepážkách jsou vyřizovány následující záležitosti:

žádosti o cestovní pas - přepážky: 13, 14, číselná řada: 400 - 449
žádosti o občanský průkaz - přepážky: 11, 12, 13, 14, číselná řada: 450 - 499
převzetí hotového dokladu - přepážky: 11, 12, příp. 13, 14, číselná řada: 500-549
evidence obyvatel - přepážky: 9, 10, číselná řada: 550 - 569
žádosti o voličský průkaz - přepážka: 7 (pouze v době od vyhlášení voleb a pouze pro některé typy voleb)

Objednaným klientům na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel jsou vydávána pořadová čísla 900 - 999.

Každý žadatel a každá žádost má své pořadové číslo, v případě více žadatelů je třeba odebrat příslušný počet lístků s pořadovým číslem.

Poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení je vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

S ohledem na vybavení přepážek, které je dodáváno pro výkon přenesené působnosti prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, nelze na přepážkách č. 9 a 10 vyřizovat žádosti o občanský průkaz a cestovní doklad, ani tyto doklady na těchto přepážkách vydávat; ze stejného důvodu nelze na přepážkách č. 11 a 12 vyřizovat žádosti o cestovní pas.

ON-LINE OBJEDNÁNÍ - na konkrétní den a hodinu k vyřízení těchto záležitostí v hlavní budově ÚMČ, náměstí Míru 600/20

HOTOVÉ DOKLADY - informace o dokladech připravených k vyzvednutí na ÚMČ Praha 2

NEPLATNÉ DOKLADY - možnost ověřit si na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, zda je občanský průkaz či cestovní pas evidován jako neplatný; údaje mají pouze informativní charakter

Návštěvní hodiny pro veřejnost
Přehled předpisů
Návrat na stránku Odbor správních agend 

JménoFunkceTelefonE-mail
Jícha Ondřej vedoucí odboru 236 044 313 ondrej.jicha@praha2.cz
Libruška Martin Mgr. vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel 236 044 100 martin.libruska@praha2.cz
Krupičková Dana občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 dana.krupickova@praha2.cz
Pšeničková Andrea občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 andrea.psenickova@praha2.cz
Rutová Pavla občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 pavla.rutova@praha2.cz
Samková Zdeňka Ing., DiS. občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 234 044 100 zdenka.samkova@praha2.cz
Skalníková Pavlína občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 pavlina.skalnikova@praha2.cz
Šubrtová Adéla občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 236 044 100 adela.subrtova@praha2.cz
Zveřejněno: 11.06.2013 – support@publix.cz   |   Aktualizováno: 30.07.2021 – martin.libruska@praha2.cz