Parkování držitelů průkazu ZTP (ZTP/P) s parkovacím průkazem v zóně placeného stání (ZPS)

Vzhledem k častým dotazům v souvislosti s výzvami provozovateli vozidla k úhradě určené částky upozorňujeme držitele průkazu ZTP (ZTP/P)  s parkovacím průkazem (parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou), že tyto průkazy opravňují k zastavení a stání pouze na sdružených vyhrazených stání pro ZTP, nikoliv k bezplatnému parkování v modré nebo fialové ZPS.

Při používaném způsobu monitoringu dodržování režimu ZPS (projíždějící vozidlo porovnává registrační značky s databází platných parkovacích oprávnění) je zcela irelevantní, zda je parkovací průkaz umístěn za čelním sklem vozidla či nikoliv, neboť skenovací vozidlo umístění či neumístění parkovacího průkazu u vozidla zaparkovaného v ZPS nevyhodnocuje, tj. parkování vozidla bez platného parkovacího oprávnění v ZPS je vždy vyhodnoceno jako neoprávněné a posléze oznámeno jako přestupek.

Dotazy a odpovědi – výzva provozovateli vozidla

Zveřejněno: 25.06.2018 – webadmin@praha2.cz