Popis trasy od obou vchodů budovy Úřadu městské části Praha 2 k tramvajové stanici a autobusové zastávce Náměstí Míru (směr z centra)

Popis trasy od obou vchodů budovy Úřadu městské části Praha 2 k tramvajové stanici a autobusové zastávce Náměstí Míru (směr z centra)

Celková délka trasy je přibližně 220 metrů.

 

Tento itinerář obsahuje popis trasy od vchodů do budovy Úřadu městské části Praha 2 z ulice Jugoslávská a z náměstí Míru.

 Na tuto stanici zajíždějí tramvaje linek číslo:

 

4 ve směru Čechovo náměstí

10 ve směru Sídliště Ďáblice

13 ve směru Čechovo náměstí

16 ve směru Lehovec

22 ve směru Nádraží Strašnice nebo Nádraží Hostivař

Na tuto zastávku zajíždí autobus 135 ve směru Chodov.


Po průchodu prosklenými dvoukřídlými dveřmi vchodu z ulice Jugoslávská se otočte vpravo a vyhledejte po pravé straně zeď budovy.

Upozornění: Po pravé straně dveří může stát popelník, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Jděte podél zdi 3 metry a vyhledejte před sebou zeď budovy.

Otočte se vlevo a jděte podél zdi 3 metry k místu, kde se zeď budovy lomí doprava.

Otočte se vpravo a jděte podél zdi 24 metrů k místu, kde se zeď budovy lomí doprava.

Otočte se vpravo a jděte podél zdi 5 metrů k místu, kde se zeď budovy lomí doprava.

Jděte v původním směru chůze volným prostorem 2 metry a vyhledejte před sebou roh budovy.

Na toto místo dojdete také po průchodu dvoukřídlými prosklenými dveřmi vchodu z náměstí Míru po 1,5 metru chůze šikmo vpravo volným prostorem.

Vyhledejte signální pás přechodu pro chodce a otočte se vlevo.

Jděte podél signálního pásu 8 metrů a vyhledejte před sebou varovný pás přechodu pro chodce. Na tomto místě vyhledejte sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací.

Upozornění: Varovný pás přechodu pro chodce je ve stejné úrovni jako vozovka za ním, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Přejděte 6 metrů širokou vozovku s provozem zleva ve dvou pruzích a vystupte na chodník se sníženým nájezdem a varovným pásem. Na místě začátku signálního pásu přechodu pro chodce stojí sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací.

Vyhledejte signální pás přechodu pro chodce a jděte podél něj 1,5 metru k místu, kde se pás lomí mírně šikmo doleva.

Otočte se mírně šikmo vlevo, jděte podél signálního pásu 1,5 metru a vyhledejte před sebou varovný pás přechodu pro chodce se sníženým nájezdem. . Na tomto místě vyhledejte sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací.

Přejděte 6 metrů širokou tramvajovou trať s obousměrným provozem a vystupte na chodník se sníženým nájezdem a varovným pásem. Na místě začátku signálního pásu přechodu pro chodce stojí sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací.

Vyhledejte signální pás přechodu pro chodce, jděte podél něj 7 metrů a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Otočte se vpravo, jděte podél rozhraní chodníku a trávníku 11 metrů a vyhledejte za obloukem doleva u rozhraní stojící lavičku.

Otočte se vpravo, jděte volným prostorem 7 metrů a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Otočte se vpravo, jděte podél rozhraní, které se nejprve stáčí v oblouku doleva, 25 metrů. Toto místo je 1 metr za koncem druhého oblouku doleva.

Otočte se vpravo, jděte volným prostorem 5 metrů a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Otočte se vpravo, jděte podél rozhraní, které se stáčí v oblouku doleva, 9 metrů a vyhledejte před sebou odpadkový koš.

Obejděte koš zprava a vyhledejte po levé straně rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Jděte podél rozhraní 2 metry a vyhledejte před sebou boční stěnu přístřešku zastávky.

 Otočte se vpravo, jděte 1 metr podél stěny zastávky a otočte se vlevo.

Jděte volným prostorem 4 metry a vyhledejte po levé straně boční stěnu přístřešku zastávky.

Upozornění: V tomto i následujících úsecích je 2 metry po pravé straně tramvajová trať, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Jděte v původním směru chůze volným prostorem 1,5 metru a vyhledejte po levé straně boční stěnu přístřešku zastávky.

Jděte volným prostorem 4 metry a vyhledejte po levé straně boční stěnu přístřešku zastávky.

Jděte v původním směru chůze volným prostorem 1,5 metru a vyhledejte po levé straně boční stěnu přístřešku zastávky.

Jděte volným prostorem 4 metry a vyhledejte po levé straně boční stěnu přístřešku zastávky.

Otočte se vlevo, jděte podél stěny zastávky 0,5 metru a vyhledejte před sebou odpadkový koš.

Obejděte koš zprava a otočte se vpravo.

Jděte volným prostorem 3 metry a vyhledejte po levé straně rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Upozornění: V následujícím úseku stojí u rozhraní chodníku a trávníku lavičky, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Jděte podél rozhraní chodníku a trávníku 12 metrů. Toto místo je 1 metr za koncem oblouku doleva.

Otočte se vpravo, jděte volným prostorem 10 metrů a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Otočte se vpravo, jděte podél rozhraní, které se stáčí ve dvou obloucích doleva, 17 metrů a vyhledejte před sebou signální pás přechodu pro chodce.

Upozornění: Na tomto místě může být umístěn stánek s ovocem, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Otočte se vpravo a jděte podél signálního pásu 2,5 metru k místu, kde se signální pás lomí doprava.

Otočte se vpravo, jděte podél signálního pásu 6 metrů a vyhledejte před sebou varovný pás přechodu pro chodce. Na tomto místě vyhledejte sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací. 

Přejděte 6 metrů širokou tramvajovou trať s obousměrným provozem a vystupte na chodník se sníženým nájezdem a varovným pásem. Na místě začátku signálního pásu přechodu pro chodce stojí sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací.

 Vyhledejte signální pás přechodu pro chodce a jděte podél něj 1 metr.

Otočte se vpravo, jděte volným prostorem 5 metrů a vyhledejte po pravé straně kovové zábradlí oddělující chodník od tramvajové trati.

Jděte podél zábradlí 8 metrů k místu, kde zábradlí končí.

Otočte se vlevo, jděte volným prostorem 2,5 metru a vyhledejte před sebou vodicí pás.

Otočte se vpravo, jděte podél vodicího pásu 6 metrů a vyhledejte před sebou po pravé straně signální pás tramvajové stanice a autobusové zastávky.

 Otočte se vpravo, jděte podél signálního pásu 3 metry a vyhledejte před sebou obrubník tramvajové trati.

Označník tramvajové stanice a autobusové zastávky je 1 metr po pravé straně.

Popis trasy ve zvukovém formátu MP3:

Zveřejněno: 05.06.2017 – webadmin@praha2.cz