Popis trasy od obou vchodů budovy Úřadu městské části Praha 2 ke stanici metra Náměstí Míru

Popis trasy od obou vchodů budovy Úřadu městské části Praha 2 ke stanici metra Náměstí Míru.

Celková délka trasy je přibližně 250 metrů.

 

Tento itinerář obsahuje popis trasy od vchodů do budovy Úřadu městské části Praha 2 z ulice Jugoslávská a z náměstí Míru.

Po průchodu prosklenými dvoukřídlými dveřmi vchodu z ulice Jugoslávská se otočte vpravo a vyhledejte po pravé straně zeď budovy.

Upozornění: Po pravé straně dveří může stát popelník, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Jděte podél zdi 3 metry a vyhledejte před sebou zeď budovy.

Otočte se vlevo a jděte podél zdi 3 metry k místu, kde se zeď budovy lomí doprava.

Otočte se vpravo a jděte podél zdi 24 metrů k místu, kde se zeď budovy lomí doprava.

Otočte se vpravo a jděte podél zdi 5 metrů k místu, kde se zeď budovy lomí doprava.

 Jděte v původním směru chůze volným prostorem 2 metry a vyhledejte před sebou roh budovy.

Na toto místo dojdete také po průchodu dvoukřídlými prosklenými dveřmi vchodu z náměstí Míru po 1,5 metru chůze šikmo vpravo volným prostorem.

Vyhledejte signální pás přechodu pro chodce a otočte se vlevo.

Jděte podél signálního pásu 8 metrů a vyhledejte před sebou varovný pás přechodu pro chodce. Na tomto místě vyhledejte sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací.

Upozornění: Varovný pás přechodu pro chodce je ve stejné úrovni jako vozovka za ním, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Přejděte 6 metrů širokou vozovku s provozem zleva ve dvou pruzích a vystupte na chodník se sníženým nájezdem a varovným pásem. Na místě začátku signálního pásu přechodu pro chodce stojí sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací.

Vyhledejte signální pás přechodu pro chodce a jděte podél něj 1,5 metru k místu, kde se pás lomí mírně šikmo doleva.

Otočte se mírně šikmo vlevo, jděte podél signálního pásu 1,5 metru a vyhledejte před sebou varovný pás přechodu pro chodce se sníženým nájezdem. Na tomto místě vyhledejte sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací.

Přejděte 6 metrů širokou tramvajovou trať s obousměrným provozem a vystupte na chodník se sníženým nájezdem a varovným pásem. Na místě začátku signálního pásu přechodu pro chodce stojí sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací.

Vyhledejte signální pás přechodu pro chodce, jděte podél něj 7 metrů a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Otočte se vpravo, jděte podél rozhraní chodníku a trávníku 11 metrů a vyhledejte za obloukem doleva u rozhraní stojící lavičku.

Otočte se vpravo, jděte volným prostorem 7 metrů a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Otočte se vpravo, jděte podél rozhraní, které se nejprve stáčí v oblouku doleva, 25 metrů. Toto místo je 1 metr za koncem druhého oblouku doleva.

Otočte se vpravo, jděte volným prostorem 5 metrů a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Otočte se vpravo, jděte podél rozhraní, které se stáčí v oblouku doleva, 9 metrů a vyhledejte před sebou odpadkový koš.

 Obejděte koš zprava a vyhledejte po levé straně rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Jděte podél rozhraní 2 metry a vyhledejte před sebou boční stěnu přístřešku zastávky.

Otočte se vpravo, jděte 1 metr podél stěny zastávky a otočte se vlevo.

Jděte volným prostorem 4 metry a vyhledejte po levé straně boční stěnu přístřešku zastávky.

Upozornění: V tomto i následujících úsecích je 2 metry po pravé straně tramvajová trať, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Jděte v původním směru chůze volným prostorem 1,5 metru a vyhledejte po levé straně boční stěnu přístřešku zastávky.

Jděte volným prostorem 4 metry a vyhledejte po levé straně boční stěnu přístřešku zastávky.

Jděte v původním směru chůze volným prostorem 1,5 metru a vyhledejte po levé straně boční stěnu přístřešku zastávky.

Jděte volným prostorem 4 metry a vyhledejte po levé straně boční stěnu přístřešku zastávky.

Otočte se vlevo, jděte podél stěny zastávky 0,5 metru a vyhledejte před sebou odpadkový koš.

Obejděte koš zprava a otočte se vpravo.

Jděte volným prostorem 3 metry a vyhledejte po levé straně rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Upozornění: V následujícím úseku stojí u rozhraní chodníku a trávníku lavičky, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Jděte podél rozhraní chodníku a trávníku 12 metrů. Toto místo je 1 metr za koncem oblouku doleva.

Otočte se vpravo, jděte volným prostorem 10 metrů a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem.

Otočte se vpravo, jděte podél rozhraní, které se stáčí ve dvou obloucích doleva, 17 metrů a vyhledejte před sebou signální pás přechodu pro chodce.

Upozornění: Na tomto místě může být umístěn stánek s ovocem, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Jděte podél rozhraní chodníku a trávníku 12 metrů k místu, kde se rozhraní lomí doleva.

Upozornění: Na začátku tohoto úseku je po levé straně umístěn stánek s občerstvením, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Otočte se vpravo.

Na tomto místě můžete aktivovat digitální hlasový majáček umístěný nad schodištěm dolů. Majáček obsahuje trylek typu „BRLM“ a frázi: „Stanice Náměstí míru. Po schodišti přímo podél vodicí linie vstup do metra. Vpravo vstup na ulici Korunní a Francouzskou označený majáčkem.“

Jděte volným prostorem 4 metry a vyhledejte před sebou začátek schodiště dolů.

Přejděte na pravou stranu schodiště a sejděte 28 schodů.

Vyhledejte po pravé straně zeď.

Jděte podél zdi 8 metrů a vyhledejte před sebou vodicí pás.

Otočte se vlevo a jděte podél vodicího pásu 18 metrů k místu, kde z vodicího pásu vybíhá odbočka doprava k otevřeným proskleným dveřím stanice metra.

Na tomto místě můžete aktivovat digitální hlasový majáček s trylkem typu „IÁ“.

Otočte se vpravo, jděte podél vodicího pásu 4 metry a projděte otevřenými prosklenými dveřmi.

Jděte v původním směru chůze volným prostorem 10 metrů k eskalátorům dolů na nástupiště.

Upozornění: V tomto úseku jsou umístěny turniketové sloupky, dbejte zde zvýšené opatrnosti.

Na tomto místě můžete aktivovat digitální hlasový majáček umístěný nad eskalátory.

Popis trasy ve zvukovém formátu MP3:

Zveřejněno: 05.06.2017 – webadmin@praha2.cz