Dámy a pánové, milí spoluobčané Prahy 2,

pandemie, lockdown, nouzový stav… tato a podobná slova budeme mít určitě všichni spojena nejen s minulým rokem a posledními měsíci. A ať už přímo nebo v druhém plánu nás „jejich dopady“ budou ovlivňovat ještě dlouhou dobu. Pojďme se ale Blíže nespecifikovaný obrázekna toto složité období podívat i z jiného úhlu pohledu, a přijmout ho jako výzvu. Poučit se z této situace a vzít si z ní maximum jak po lidské, tak profesní stránce může každý z nás.

My jsme se na ÚMČ Praha 2 (vedle dalších opatření) ujistili v tom, že cesta digitalizace, po které jsme se vydali, je správná. On-line služby poskytujeme už u velké části našich služeb občanům. Eliminujeme nutnost návštěv úřadu a umožňujeme tak lidem vyřídit si svoje záležitosti z bezpečí a pohodlí domova. Tuto agendu stále rozšiřujeme a budeme i nadále vylepšovat.

Zároveň finišujeme i s přípravou nových webových stránek, které budou sofistikovanější, přehlednější, uživatelsky přátelštější a jejich technické parametry podpoří právě i jednodušší a bezpečné vyřizování vašich záležitostí a životních situací. Věřím, že Vám je už brzy budeme moci představit a těším se, že nám všem usnadní práci a vylepší vzájemnou elektronickou komunikaci.

Náš úřad se dlouhodobě umisťuje na prvních příčkách v anketách a soutěžích, ve kterých se hodnotí poskytování služeb občanům. Když jsme na konci minulého roku obhájili ocenění Přívětivý úřad, potěšilo mne to dvojnásob, protože přišlo v době, kdy bylo potřeba pružně reagovat na vývoj epidemie a přizpůsobovat chod úřadu často ze dne na den kvůli měnícím se opatřením. I nadále se budeme snažit pracovat na tom, aby náš úřad byl moderním a vstřícným místem.

Na závěr, ale ne v poslední řadě, bych chtěl velmi poděkovat všem zaměstnancům úřadu Dvojky za jejich spolupráci, profesionalitu a nasazení „covidu-19 navzdory“. Velký dík patří také našim klientům a návštěvníkům úřadu. Všem vám srdečně děkuji za spolupráci, pochopení a odpovědný přístup.

Držím nám všem palce a věřím, že to spolu zvládneme.

S úctou

Michal Kopecký,
tajemník