Výzva živnostenského odboru

Vážení podnikatelé, svá podání, prosíme, zasílejte elektronicky datovou schránkou ID DS y7yb44i nebo e-mailem posta@praha2.cz podepsaným elektronickým podpisem nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 2, živnostenský odbor, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2. Formuláře jsou k dispozici na webové adrese https://www.rzp.cz/elpod.html

 nebo https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Informace k náležitostem podání naleznete na webové adrese
 https://zivnost.praha2.cz/, telefonické konzultace a informace 236 044 148, 236 044 151

E-mailový kontakt:
drahoslava.hanova@praha2.cz, ivana.bouckova@praha2.cz,

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH PODÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉMU ODBORU DOPORUČUJEME VYUŽÍT CESTU ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU.

Návod na založení datové schránky naleznete na webové adrese
 https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost,
 zřízení DS není zpoplatněno. Odesílání DS zpráv institucím státní správy taktéž není zpoplatněno.